Březen - Roh Budějovické ulice a Třidy 9. května se sochou osvoboditelům od J. V. Duška

Z kalendáře "Tábor 2006" vydáném muzeem Šechtl a Voseček