Leden: Sousoší Piety na Žižkově náměstí, 1929

Kamenný barokní oltář se sochou sedmibolestné Panny Marie „Pieta“, pochází z krypty Augustiniánského kláštera. Po zrušení kláštera roku 1816 byl před Děkanský chrám na Hlavní náměstí přenesen koncem roku 1850. Po stranách oltáře se nacházejí dvě sochy, socha sv. Donáta vlevo a vpravo socha sv. Floriána, obě z dílny plzeňského rodáka, sochaře Ignáce Františka Platzera, vytvořené roku 1775.