Září: Budova Táborské reálky, dnes gymnázia, z roku 1906

V místech kde se rozkládaly Rudolfovy sady vyrostla a od 1. července 1906 zahájila činnost táborská Reálka. Šlo o velkolepou stavbu, umístěnou ve svahovitém terénu, s průčelím v novorenesančním slohu s alegorickými obrazy vlastivědy a stavitelství. V průběhu 1. světové války sloužila jako vojenský lazaret a při Jihočeské výstavě v roce 1929 zde byly umístěny výstavy. V  parčíku před budovou byla v květnu 1919 zasazena lípa Svobody a ve 30. letech minulého století sem byla přenesena socha Osvobození od J.V.Duška. V současnosti je zde gymnázium Pierra de Coubertina.