květen: Soutka (tj. uzoučká ulička) z Růžové ulice; sedmdesátá léta.

Jak sebevědomě se v úzkých táborských uličkách lomí stíny, polykajíce z dlažby kámen po kameni! A přece nikoho nenapadlo využít uliček jako slunečních hodin. Kolik asi bylo podle dopadajícího stínu hodin, když fotograf stiskl spoušť?