Září

Ve druhé polovině devatenáctého století a na začátku dvacátého se uskutečnila velká přestavba areálu pivovaru v Táboře. Pivovar fungoval v bývalém hradě Kotnov. Budovy na fotografii byly při přestavbě zbourány. Pravděpodobně se jednalo o hradní stáje, spilku hradního pivovaru a šatlavu.