Listopad: Číslo popisné 516, ulice 9. května

Tento pohled se naskýtal z okna domu patřícího firmě Šechtl & Voseček. Na snímku pořízeném po roce 1907 vidíme dům čp. 516, který ústil do nynější ulice 9. května. V něm sídlil první fotograf v Táboře, Alexander Seik, který s druhým táborským fotografem, Ignácem Šechtlem, nějaký čas spolupracoval. V době, kdy snímek vznikl, už odešel Seik na onen svět. Dlouhá chodba vlevo oba domy spojovala a Šechtlovi v ní mívali archiv.