Tažení lokomobily německé firmy Lanz (Mannheim) počátkem 20. let