Stříkačka Dobrovolného sboru hasičského v Táboře 1892 č. 8