Využití násobiče

Josef a Marie Šechtlovi, násobič je specialní filtr který umístěný před objektiv vytvoří nekolik obrazů předlohy.