Theodor Petřík a Tábor

Fotografie vystavené na 15. výstavě Muzea Šechtl a Voseček
Hostinec v místě budoucí přístavby, před 1910 Kruhová přístavba občanské záložny a pošty, (dnes pošta) na hlavním náměstí, návrh prof. T. Petřík, 1910 Interiér přístavby občanské záložny, návrh prof. T. Petřík, 1910

Interiér přístavby občanské záložny, návrh prof. T. Petřík, 1910 Přestavba staré spořitelny v Táboře, stav před přestavbou roku 1914 Přestavba staré spořitelny v Táboře, stav po přestavbě roku 1914, návrh prof. T. Petřík

Rozhledna Svobody – Hýlačka v Táboře, návrh prof. T. Petřík, 1920 Spořitelna na náměstí T. G. Masaryka, postavená roku 1923, návrh prof. T. Petřík Interiér spořitelny v Táboře, návrh prof. T. Petřík, 1923

Interiér spořitelny v Táboře, návrh prof. T. Petřík, 1923 Kasárna dělostřeleckého pluku v Táboře, návrh prof. T. Petřík, 1930 Přesazování lípy na výstaviště, podzim 1928 (během kruté zimy uschla).