Rybník patřil hraběti Harrachovi a nyní pozemkovému fondu. Je obhospodařován Rybářstvím Strkov. Foto 12. 7. 2005