Dub zasadil majitel pozemků Pan Kepla začátkem 14. století. Foto 12. 7. 1925