Dub zasadil majitel pozemků Pan Kepla začátkem 14. století. Foto 12. 7. 1925

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013