Blažena Prokopová Bystrá s vnukem před domem 38, 12. 7. 2005