Prev Photo Prev Prev

1948: Sjezd vězňů

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


Agfa Isopran 29 políček

Fotografie, která vznikla spojením 3 kinofilmových políček do panoramatického formátu, pochází podle prvního transparentu nejspíše z roku 1948, kdy Sokol pohltila jednotná tělovýchova.