Vousy v dějinách aneb dějiny vousů…

On-line verze kalendáře Muzea Šechtl & Voseček pro rok 2008
  

Branná a tělovýchovná organizace Sokol vznikla v Čechách jako výraz stále sílící politické a společenské emancipace českého národa. Sokol zaměřený na fyzické a duševní „zušlechťování“ českého národa byl v mnohém také inspirován italskými revolucionáři soustředěnými kolem Giusepe Garibaldiho. To se odrazilo jak v oděvu, tak i v oblibě „garibaldiovského“ vousu mezi členy Sokola. V tomto jim byli ostatně vzorem i oba zakladatelé Sokola – Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.


Na fotografii: Jan Voseček a neurčený muž, kolódiový negativ, 1877–1883; Jan Setunský, 1910–1911; Jan Voseček, 1922.