Jak svět dostal barvy

“ — 20. výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.

 

Zájem o ranou barevnou fotografii a její průkopníky dnes narůstá. Mnozí se mylně domnívají, že barevná fotografie se začala objevovat až ve čtyřicátých nebo padesátých letech minulého století a první umělecké barevné fotografie se objevily v 70. letech. První široce používaný barevný proces – Autochrom – byl ale rozšířen už na počátku 20. století. Později byl téměř zapomenut. Důvodem jeho opomíjení je hlavně křehká povaha fotografických originálů na skleněných deskách a nestálá barviva nedovolující dlouhé vystavování v běžném galerijním osvětlení.

Tato výstava, jako první v České republice, představuje šedesát kvalitních reprodukcí ze sbírky Marka Jacobse, jedné z nejvýznamnějších sbírek rané barevné fotografie na světě. I když je v této sbírce zastoupeno mnoho technik barevné fotografie, nebylo cílem shromáždit ukázky různých fotografických procesů. Mark Jacobs se zaměřil na znovuobjevení fotografů, jejichž umělecký přínos by nás mohl přimět přehodnotit celou historii fotografie.

Historie barevné fotografie není jen historií technických postupů. Zahrnuje dnes neznámá jména jako Frederick. O. Bemm, Fred Payne Clatworthy, Olive Edisová, Leon Gimpel, Mante & Golschmidt, Helen Messinger Murdochová, Marcel Meys, J. D. Willis, Louis Steele stejně jako známější fotografy jako Arnold Genthe, Paul Burty Haviland, George Seeley a Alfred Stieglitz. Jedním ze znaků rané barevné fotografie je, že není klasifikována do přísně vymezených oborů: umělecká, komerční, dokumentární a vědecká fotografie. Místo toho přináší svěží, mezinárodní přístup.

V roce 2008 zorganizovalo muzeum fotografie Šechtl a Voseček v Táboře workshop “Dědictví tříbarevné fotografie”. Bylo to vůbec první sympozium na světě, které se věnovalo rané barevné fotografii. V návaznosti na worskhop v Praze přiletěl Jan Hubička z Muzea fotografie Šechtl a Voseček do Ameriky, kde digitalizoval 350 Autochromů amerického fotografa Freda Payne Clathworthy ze sbírek Marka Jacobse. Z vybraných Autochromů byla v listopadu 2008 sestavena výstava v muzeu fotografie Šechtl a Voceček v Táboře, kterou finančně podpořilo velvyslanectví Spojených státu amerických. Dalších 300 Autochromů digitalizoval Jan Hubička v roce 2011 s cílem vytvořit výstavu, která by na snímcích ze sbírky Marka Jacobse srozumitelně ukázala vývoj rané barevné fotografie.

Tato výstava vznikla za spolupráce Muzea fotografie Šechtl a Voseček v Táboře, Husitského Muzea a americké ambasády. Realizace výstavy byla možná také díky usilovné práci Marka Jacobse, Jana Hubičky a rodiny Hubičkovy.

Autor: