Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: Calendar 2013: April

First World War, 1915. At this time there was not enough work to go round so here people are repairing the pavements. No one is in a hurry though. Maybe it is Sunday? Or perhaps this construction site scene was not meant to be seen by the foreman?

Photograph from 1915, when town officials ordered new pavements be made on Křižík Square and Budějovicka Street. On the photograph you can see Frantisek Křižík’s electric lamp and on the left the town scales.
Phtographed by Josef Jindřich Šechtl after 1915. Záběr z roku 1915, kdy představitelé města nechali dláždit Křižíkovo náměstí a Budějovickou ulici. Na snímku se nachází Křižíkova elektrická lampa, vlevo městská váha.
fotografoval Josef Jindřich Šechtl roku 1915