Josef Jindřich Šechtl: The Hýlačka lookout tower in Tábor, designed by Prof. Petřík, 1920