Digitální archiv

tvrz Buchov

Š&V Digitální archiv Hrady a zámky Buchov
tvrz Buchov  Zde stávala tvrz Buchov, sídlo Buchovců z B.  Z nich proslul Zbyněk Buchovec z B... Buchov, tvrz,klub turistů,Buchovec
ID:
35mm/film35mm0757
Objednejte tisk z této fotografie
Jméno:
tvrz Buchov
Popis:
Zde stávala tvrz Buchov, sídlo Buchovců z B. Z nich proslul Zbyněk Buchovec z B. přední z hejtmanů Táborských. R. 1420 zvoled byl členem vlády Táborů spolu se Žižkou, Mikulášem z Husi a Chvalem Ř. Téhož r. dobyl Příběnic, hradu dosud nedobytným považovaného. R. 1421 vlaný sněm Čáslavský zvolil jej jedním z dvaceti správců zemských (z Táborů jen Žižka a on.) R. 1422 jmenovén oprávcem pro rozhodnutí sporů v Praze. Mírem Vožickým r. 1425 zvolen byl jedním z oprávců mezi Tábory a Sirotky s jedné a Pražanz s druhé strany. Zemřel as r. 1426. R. 1926 zřídil Klub čsl. turistů, odb. Votický na paměť 500 l. výročí úmrtí
Buchovcové z Buchova jsou starou českou vladyckou rodinou, jejímž původním sídlem byla tvrz Buchov u Postupic. První zmínky o rodině pochází z roku 1368, kdy je zmiňován Mareš z Buchova, jehož nástupci byli patrně bratři Jan a Zbyněk z Buchova. Na základě staršího tvrzení Augusta Sedláčka se dodnes objevuje názor, že v rodové posloupnosti následoval Jan Zbyněk z Buchova. Sedláček však zřejmě ztotožnil dva zcela odlišné jedince.
Nejvýznamnější člen rodu se jmenoval „pouze“ Zbyněk. Ten byl jedním z husitských hejtmanů. Objevoval se velice často po boku Jana Žižky z Trocnova a byl jedním ze zemských správců království v 1. polovině 20. let 15. století. Postupně však jeho vliv upadal. Zemřel někdy kolem roku 1426. Snad díky jeho vazbám na východočeské husity se na Chrudimsku objevuje jeho syn Mikuláš, který měl v kraji značný vliv. Mikulášovými syny Zbyňkem a Štěpánem rod pokračoval. Zatímco o Štěpánovi mizí v posledním desetiletí 15. století již tak dosti zřídkavé zmínky (vladyka Štěpán zřejmě zemřel), jeho bratr Zbyněk dosáhl značného vlivu a žil ještě počátkem 16. století. Po celý život věrně sloužil potomkům krále Jiřího z Poděbrad (knížatům z Minsterberka). Tento Zbyněk Buchovec držel statky na Chrudimsku, později na Náchodsku a v západních Čechách (nedaleko Plzně). Postupně však docházelo k jeho majetkovému úpadku. Snad Zbyňkovým synem byl nemajetný Burian z Buchova, jímž dějiny tohoto středočeského rodu ve 20. letech 16. století končí. Buchovcové z Buchova svou pouť českými dějinami ukončili i tentokrát ve východních Čechách. Později zmiňovaní obyvatelé polosamoty Buchov na Benešovsku již neměli s tímto rodem nic společného. David Novotný

Rok:

Prosíme, pomozte nám přesně datovat tuto fotografii!
Autor:
(blíže neurčen)
Klíčová slova:
Buchov, tvrz, klub turistů, Buchovec
Materiál:
35mm_kodak_nitrate
Kategorie:
Buchov
Nápisy na fotografii:
Umístění:
film 15

Toto je automatický náhled scanu původní fotografie. Kvalita těchto náhledů je pouze orientační. Obrázky jsou uloženy 16-ti bitově s velkým rozlišením, ale před tiskem je bývá nutné vyrovnat, vyretušovat a udělat výřezy. Prohlédněte si galerie.

logo


Napište nám, pokud máte nějaké další informace o fotografii, nebo máte-li zájem o reprodukci či jiné využití fotografie.

Práva vlastní Marie Michaela Šechtlová. Správce fotobanky Jan Hubička