Digital archive of Studios

Czech name: tvrz Buchov

Š&V Digital Archive Castles Buchov
tvrz Buchov (in Czech), keywords: Buchov, tvrz, klub turistů, Buchovec (Czech) Zde stávala tvrz Buchov, sídlo Buchovců z B.  Z nich proslul Zbyněk Buch... Buchov, tvrz, klub turistů, Buchovec
ID:
35mm/film35mm0757
Order print from this photograph
Name:
Czech name: tvrz Buchov
Description:
itemprop=description>

Czech description: Zde stávala tvrz Buchov, sídlo Buchovců z B. Z nich proslul Zbyněk Buchovec z B. přední z hejtmanů Táborských. R. 1420 zvoled byl členem vlády Táborů spolu se Žižkou, Mikulášem z Husi a Chvalem Ř. Téhož r. dobyl Příběnic, hradu dosud nedobytným považovaného. R. 1421 vlaný sněm Čáslavský zvolil jej jedním z dvaceti správců zemských (z Táborů jen Žižka a on.) R. 1422 jmenovén oprávcem pro rozhodnutí sporů v Praze. Mírem Vožickým r. 1425 zvolen byl jedním z oprávců mezi Tábory a Sirotky s jedné a Pražanz s druhé strany. Zemřel as r. 1426. R. 1926 zřídil Klub čsl. turistů, odb. Votický na paměť 500 l. výročí úmrtí
Buchovcové z Buchova jsou starou českou vladyckou rodinou, jejímž původním sídlem byla tvrz Buchov u Postupic. První zmínky o rodině pochází z roku 1368, kdy je zmiňován Mareš z Buchova, jehož nástupci byli patrně bratři Jan a Zbyněk z Buchova. Na základě staršího tvrzení Augusta Sedláčka se dodnes objevuje názor, že v rodové posloupnosti následoval Jan Zbyněk z Buchova. Sedláček však zřejmě ztotožnil dva zcela odlišné jedince.
Nejvýznamnější člen rodu se jmenoval „pouze“ Zbyněk. Ten byl jedním z husitských hejtmanů. Objevoval se velice často po boku Jana Žižky z Trocnova a byl jedním ze zemských správců království v 1. polovině 20. let 15. století. Postupně však jeho vliv upadal. Zemřel někdy kolem roku 1426. Snad díky jeho vazbám na východočeské husity se na Chrudimsku objevuje jeho syn Mikuláš, který měl v kraji značný vliv. Mikulášovými syny Zbyňkem a Štěpánem rod pokračoval. Zatímco o Štěpánovi mizí v posledním desetiletí 15. století již tak dosti zřídkavé zmínky (vladyka Štěpán zřejmě zemřel), jeho bratr Zbyněk dosáhl značného vlivu a žil ještě počátkem 16. století. Po celý život věrně sloužil potomkům krále Jiřího z Poděbrad (knížatům z Minsterberka). Tento Zbyněk Buchovec držel statky na Chrudimsku, později na Náchodsku a v západních Čechách (nedaleko Plzně). Postupně však docházelo k jeho majetkovému úpadku. Snad Zbyňkovým synem byl nemajetný Burian z Buchova, jímž dějiny tohoto středočeského rodu ve 20. letech 16. století končí. Buchovcové z Buchova svou pouť českými dějinami ukončili i tentokrát ve východních Čechách. Později zmiňovaní obyvatelé polosamoty Buchov na Benešovsku již neměli s tímto rodem nic společného. David Novotný

Year:

Help us exactly date this photograph,please!
Author:
(no closer identification)
Keywords:
Buchov, tvrz, klub turistů, Buchovec
Material:
35mm_kodak_nitrate
Categories:
Buchov
Texts on the photo:
Location:
film 15

This is automatically generated preview from raw scan. The quality of automatically generated previews might vary. The images are scanned in 16-bit depth and high resolution and it is possible to tune them, retouch the scratches and make details. See the galeries.

logo


Email us, if you have some additional informations about the photograph or if you are interested in the other use of the photograph.

All rights reserved, the copyright owner is © Marie Michaela Šechtlová. Photo archive is maintained by Jan Hubička