Digitální archiv

67. - Nová vodárna

Š&V Digitální archiv Města a vesnice Tábor Historie Tábora na diapositivech
Š&V Digitální archiv Města a vesnice Tábor Staré město
67. - Nová vodárna  Od dávných dob byl v městě našem pociťován nedostatek vody při požáru, kde vody ... Tábor
ID:
diacky/diacek0229
Objednejte tisk z této fotografie
Jméno:
67. - Nová vodárna
Popis:
Od dávných dob byl v městě našem pociťován nedostatek vody při požáru, kde vody ve značnějším
množství a v době krátké potřebí jest. Nedostatek ten dostoupil výše skórem až katastrofální .při požáru
v r. 1906 v Klokotské ulici.
Posavádní vodovod pod Jordánskou hrází, hnaný silou vodní, jen skrovně postačil zásobovati město
užitkovou vodou z Jordána za nor­málních okolností. A vodovod vedoucí vodu pitnou od Zavadilky
rovněž jen spotřebu vody pitné v městě hradí. Rozhodla se proto slavná měst­ská rada doporučiti slav.
obecnímu zastupitelstvu zřízení nového vodo­vodu s vodou užitkovou, jenž by v případu náhlé potřeby
větší množství vydal. Aby hydranty již stávající náležitý přetlak vody měly, než posud bylo, rozhodnuto
postaviti vodárenskou věž o náležité výši a obsahu vody.
K účelu tomu koupen dům od dědiců zesnulého p. Čerycha, ředitele dívčích škol a přibrána k tomu i
část zádušního pozemku a kůlny od děkanství v Táboře. Na získaném prostranství zřízena byla v roce
1907—8 nová vodárenská věž, hasičský dům, v němž nalézá se byt do­zorce a místnost pro školu
hasičskou, pak prostorná schráň na hasičské stroje a nářadí s dvěma volnými prostorami pro praktická
cvičení stříkačníků a lezců. Stavbu provedli pp. stavitelé Šimůnek a Neuman z Tá­bora dle projektu
p. stav. rady Tichýho z Král. Vinohradů. Dne 6. srpna 1908 převezeny byly veškeré hasičské stroje a
nářadí ze staré schráně na špitálském plácku do nové schráně ve Svatošově ulici.
Vodovod sám, o jehož zřízení zásluhy má starostlivý náš měsťanosta p. JUDr. Al. Kotrbelec a který
v hlavních rysech provedl osvědčený, praktický odborník p. Karel Krch, městský radní a vo­dárenský
referent, skládá se ze tří hlavních, součinně pracujících částí: čerpací stanice, rozvodní sítě a nové
vodárenské věže, která má dvě nádrže, jednu větší nižší, druhou menší vyšší.
Dle dnešního stavu pracují ve vodárně Jordánské tři čerpací stroje, dva z nich z dřívější doby,
poháněné vodním kolem, jeden nový, hnaný parní silou a z každého tohoto čerpacího stroje tlačena je
voda zvláštním potrubím až ku staré vodárenské věži na Tržním ná­městí.
Zde výtlačná potrubí od obou čerpacích strojů na vodní kolo, spojí se v jedno společné potrubí ve
světlosti 175 mm, které vede přes Tržní náměstí, ulicí Dlouhou, Kozím náměstím, ulicí Děkanskou a
Zahradní ku nové věži vodárenské a přivádí rourou vodu do onoho nižšího většího vodojemu.

(Zdroj: Památník Sboru dobrovolných hasičů v Královském městě Táboře vydaný l. p. 1908)

Vodárenská věž byla zbourána při přestavbě domu ve Svatošově ulici v roce 2005.

(Zdroj: Dle historika Husitského muzea Dr. Stanislava Zity Jiří Kohout)

Děkujeme

Rok:
Skleněné diapositivy 8x8 se používaly přibližně v letech 1900-1930. Často však obsahují reprodukce starších fotografií.
Prosíme, pomozte nám přesně datovat tuto fotografii!
Autor:
(blíže neurčen)
Klíčová slova:
Tábor
Materiál:
diapositive8x8
Kategorie:
Historie Tábora na diapositivech, Staré město
Nápisy na fotografii:
Umístění:
Zdeněk Flídr

Toto je automatický náhled scanu původní fotografie. Kvalita těchto náhledů je pouze orientační. Obrázky jsou uloženy 16-ti bitově s velkým rozlišením, ale před tiskem je bývá nutné vyrovnat, vyretušovat a udělat výřezy. Prohlédněte si galerie.

logo


Napište nám, pokud máte nějaké další informace o fotografii, nebo máte-li zájem o reprodukci či jiné využití fotografie.

Práva vlastní Marie Michaela Šechtlová. Správce fotobanky Jan Hubička