Digital archive of Studios

Czech name: 67. - Nová vodárna

Š&V Digital Archive Cities and villages Tábor History of Tábor on the diapositives
Š&V Digital Archive Cities and villages Tábor Old Town
67. - Nová vodárna (in Czech), keywords: Tábor (Czech) Od dávných dob byl v městě našem pociťován nedostatek vody při požáru, k... Tábor
ID:
diacky/diacek0229
Order print from this photograph
Name:
Czech name: 67. - Nová vodárna
Description:
itemprop=description>

Czech description: Od dávných dob byl v městě našem pociťován nedostatek vody při požáru, kde vody ve značnějším
množství a v době krátké potřebí jest. Nedostatek ten dostoupil výše skórem až katastrofální .při požáru
v r. 1906 v Klokotské ulici.
Posavádní vodovod pod Jordánskou hrází, hnaný silou vodní, jen skrovně postačil zásobovati město
užitkovou vodou z Jordána za nor­málních okolností. A vodovod vedoucí vodu pitnou od Zavadilky
rovněž jen spotřebu vody pitné v městě hradí. Rozhodla se proto slavná měst­ská rada doporučiti slav.
obecnímu zastupitelstvu zřízení nového vodo­vodu s vodou užitkovou, jenž by v případu náhlé potřeby
větší množství vydal. Aby hydranty již stávající náležitý přetlak vody měly, než posud bylo, rozhodnuto
postaviti vodárenskou věž o náležité výši a obsahu vody.
K účelu tomu koupen dům od dědiců zesnulého p. Čerycha, ředitele dívčích škol a přibrána k tomu i
část zádušního pozemku a kůlny od děkanství v Táboře. Na získaném prostranství zřízena byla v roce
1907—8 nová vodárenská věž, hasičský dům, v němž nalézá se byt do­zorce a místnost pro školu
hasičskou, pak prostorná schráň na hasičské stroje a nářadí s dvěma volnými prostorami pro praktická
cvičení stříkačníků a lezců. Stavbu provedli pp. stavitelé Šimůnek a Neuman z Tá­bora dle projektu
p. stav. rady Tichýho z Král. Vinohradů. Dne 6. srpna 1908 převezeny byly veškeré hasičské stroje a
nářadí ze staré schráně na špitálském plácku do nové schráně ve Svatošově ulici.
Vodovod sám, o jehož zřízení zásluhy má starostlivý náš měsťanosta p. JUDr. Al. Kotrbelec a který
v hlavních rysech provedl osvědčený, praktický odborník p. Karel Krch, městský radní a vo­dárenský
referent, skládá se ze tří hlavních, součinně pracujících částí: čerpací stanice, rozvodní sítě a nové
vodárenské věže, která má dvě nádrže, jednu větší nižší, druhou menší vyšší.
Dle dnešního stavu pracují ve vodárně Jordánské tři čerpací stroje, dva z nich z dřívější doby,
poháněné vodním kolem, jeden nový, hnaný parní silou a z každého tohoto čerpacího stroje tlačena je
voda zvláštním potrubím až ku staré vodárenské věži na Tržním ná­městí.
Zde výtlačná potrubí od obou čerpacích strojů na vodní kolo, spojí se v jedno společné potrubí ve
světlosti 175 mm, které vede přes Tržní náměstí, ulicí Dlouhou, Kozím náměstím, ulicí Děkanskou a
Zahradní ku nové věži vodárenské a přivádí rourou vodu do onoho nižšího většího vodojemu.

(Zdroj: Památník Sboru dobrovolných hasičů v Královském městě Táboře vydaný l. p. 1908)

Vodárenská věž byla zbourána při přestavbě domu ve Svatošově ulici v roce 2005.

(Zdroj: Dle historika Husitského muzea Dr. Stanislava Zity Jiří Kohout)

Děkujeme

Year:
Glass plate diapositives 8x8cm has been used approximately 1900-1930, but they often contain reproductions of older photographs.
Help us exactly date this photograph,please!
Author:
(no closer identification)
Keywords:
Tábor
Material:
diapositive8x8
Categories:
History of Tábor on the diapositives, Old Town
Texts on the photo:
Location:
Zdeněk Flídr

This is automatically generated preview from raw scan. The quality of automatically generated previews might vary. The images are scanned in 16-bit depth and high resolution and it is possible to tune them, retouch the scratches and make details. See the galeries.

logo


Email us, if you have some additional informations about the photograph or if you are interested in the other use of the photograph.

All rights reserved, the copyright owner is © Marie Michaela Šechtlová. Photo archive is maintained by Jan Hubička