Digitální archiv

Fotoreportáž

Š&V Digitální archiv Fotoreportáž

Ignác Šechtl patřil k průkopníkům fotoreportáže v čechách. Jeho zálibu zdědil i jeho syn Josef a vzniklo tak množství reportáží nejrůznějších událostí. V této kategorii najdete všechny celky čítající více než 5 fotografií alespoň přibližně v chronologickém pořadí.

Rakousko-Uhersko

Výstava v Českých Budějovicích na kolodiových negativech, pravděpodobně roku 1884 (22)
Stavba mostu Tábor-Ražice (7)
Stavba viaduktu Na Močítkách v Chýnově (dokončena 1883) (4)
Zemská Jubilejní výstava v Praze 1891, Praha K. Bellmann (33)
Výstava Sedlčanská 1898 (16)
Příjezd císaře Františka Josefa do Tábora 1901 (23)
Všesokolský slet v Praze 1901 (26)
@Princ Rohan Choustník 1902
Krajinská výstava v Táboře 1902 (134)
Stavba elektrické dráhy z Tábora do Bechyně 1903 (66)
Cvičení Sokolů v Táboře 1903 (18)
Cvičení Sokolů ve Lvově 1903 (14)
Sokol Jugoslávký jede do Prahy na lubileum Národního divadla (na Táborském nádraží) 1903 (5)
Stavba Sokolovny 1905 (5)
Husova výstava v Táboře, 1906 (15)
Meliorace (5)
Příjezd císaře Františka Josefa do Tábora 1907 (3)
Cesta na Sokolský slet v Záhřebu 1910 (12)
Sokolstvo srbské v Táboře 1912 (28)
Cvičení Sokolů (25)
Fotbaliste u pivovaru (3)
Sjezdy lesníků na Křemešníku 1912, 1914 a možná další roky (6)
Průvod Praze, asi slet (6)
Všesokolský slet v Praze 1912 (9)
Císařské manévry v Táboře 1913 (21)
Pohřeb v Pelhřimově 1913 (15)
Sokolský slet v žirovnici 1913 (15)
@Cirkvenice 1913
Jezdci 1913 (21)
Biřmování v Hořepníku, 1914 (7)

1. světová válka

Dláždění budějovické ulice v Táboře 1915 (11)
vojenská nemocnice v Pelhřimově 1915 (20)
Lazarety Táborské (gymnázium, sokolovna) 1917 (21)
Rytmika Sokola Žižkovského v Táboře u Harrachovky 1917 (31)
Požár obecního dvora (vedle Táborského archivu Šechtl a Voseček) 1917 (14)
Pohřeb v Pelhřimově 1917 (16)
Stavba nového atelieru Šechtl a Voseček v Táboře na ulici 9. kvìtna 1917 (3)

1. republika

Příjezd T. G. Masaryka 21. prosince 1918 (v Táboře) (27)
Stěhování vídeňských Čechů 20.12. 1918 (1)
Manifestace 17. listopadu v Táboře 1918 (7)
@Pohřeb starosty JUDr. Aloise Kotrbelece 1918
Návrat Karla Kramáře a Václava Jaroslava Klofáče z Paříže, 1918 (na Táborském nádra¾í) (10)
Příjezd legionářů do Tábora (15)
Havárie letadla 1919 (8)
Cvičení sokola v Kamenici nad Lipou, 1919 (19)
sokolské cvičení v Bechyni, 1919 (16)
sokolské cvičení v Pelhřimově, 1919 (7)
hasičské cvičení v Pelhřimově, 1919 (8)
Strmilov, ministr Staněk 17.8.1919 (10)
Cvičení Sokola v Jihlavě 1919 (7)
Přísaha Sokola 1919 (7)
Odhalení desky ve Strmilově 1919 (11)
Táborská návštěva Karla Kramáře, září 1919 (11)
Všesokolský slet v Praze 1920 (38)
500 let založení Tábora a návštěva prezidenta Masaryka 1920 (25)
Zahradní ovocnářská výstava v botanické zahradě v Táboře 1920 (41)
Sjezd střelců v Táboře 1920 (6)
Sjezd hasičské župy v Táboře 1920 (2)
Slet župy Žižkovy v Táboře 1920 (43)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1920 - Pouť na vsi
Sokolský slet v Pelhřimově 1921 (8)
Sokolské cvičení v neznámém městě (6)
Sjezd živnostenské strany středosl. a hasičů 1921 (9)
Dovolená Edvarda Beneše na soukeníku 1921 (12)
Povodeň v Borotíně 1922 (9)
@Stavba komerční banky
Stavba atelieru J. V. Duška 1922 (4)
Výstava holubů 1922 (4)
Pohřeb doktora Tlamky 1922 (13)
Bruslařské závody 1922 (16)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1922 - z říše vodníkovy
Komenského slavnost 5. 8. 1923 (18)
Lyžařské závody v Táboře 1923 (24)
Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci 1923 (8)
Výlet II. okrsku sokolské župy Jana Žižky z Trocnova na Cunkov nad Jistebnicí roku 1924 (7)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1924
Přestavba táborské radnice 1924-1928 (16)
@Sbor z Chicaga, 1928
Bruslařské závody na Jordáně 17. února 1924 (8)
Sokolská slavnost 3.8. 1924 (14)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1924
Rohanova svatba, Choustník, 1924 (40)
Venkovské školy (25)
Libkova Voda, zavěšování zvonu 1925 (11)
Život v Turovci 1925 (19)
Stavba domu JČE u Jordána 1925 (11)
Veslařské závody na Jordáně 1925 (20)
Pohřeb pana Setunského 1925 (7)
Sokolská a živnostenská slavnost 1925 (16)
Položení základního kamene pomníku Jihočeská stráž od J. V. Duška 5. 7. 1925 v Jistebnici (17)
sokolské cvičení v Pelhřimově, 1925 (47)
Regulace Bělé, Pelhřimov 1925 (12)
Pelhřimov, práce na melioracích (12)
Sokolský slet v Pelhřimově 1925 (7)
Pohřeb asi Dr. Pavlíka 1926 (12)
Odhalení pamětní desky plk. Švece, Pelhřimov 1926 (7)
Železniční neštěstí v Chotovinách 1.8.1926 (13)
Tažení lokomobily u Pelhřimov, 1926 (6)
Krajinská výstava v Pelhřimově, 1926 (62)
Všesokolský slet v Praze 1926 (0)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1926 - Sen polární noci
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1927 - Jako ve filmu
Slavnost odhalení pomníku Jihočeská stráž od J. V. Duška 27. 6. 1926 v Jistebnici (18)
Krajinská výstava v Pelhřimově a nebo v Jindřichově Hradci 1926 (68)
Pouť na Vrtačkách 1927 (12)
Práce v kamenolomu 1927 (22)
Oprava věže Táborského kostela 1927 (40)
Základní kámen k Husovu pomníku 1927-1928 (14)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1928
Opera Eva 15.6.1928 (6)
Rozvinutí praporu spolku Polužničan (11)
Svěcení zvonů 28.10. 1928 (13)
Stavba 1928 (5)
Přehlídka hasičů v Chotovinách 1928 (20)
Přehlídka hasičů v Chýnově 1928 (6)
Požární cvičení v Ratibořských horách 1928 (11)
Přehlídka hasičů v Táboře 1928 (8)
první auto-motocyklová klubovní soutěž v Táboře 12. října 1928 (17)
Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928 (13)
Lyžařské závody v Táboře 1928--1929 (11)
Průmyslová a vojenská výstava v Táboře 1929 (330)
Sjezd republikánské strany čs. venkova o výstavě 1929 (29)
Sraz autoklubu na táborském náměstí 1929 (11)
Sjezd společenství řezníků 1929 (22)
Autem z Bálkovy do Pejšovy Lhoty 1929, kinofilm (14)
Neznámá událost pod Černými mosty v Táboře, kinofilm (13)
U moře v Jugoslávii 1929, kinofilm (82)
Deymova svatba II (10)
Svatba v Pelhřimově, kinofilm (20)
Vojsko v Pelhřimově, kinofilm (14)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1929 - Slavnost květů v Japonsku
Oslava 80. narozenin prezidenta Masaryka 1930 (13)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1930 - pohádka lesní noci
Sokolská plovárna 1930, kinofilm (39)
Pomník Josefa Němce na starám hřbitově v Táboře od Mistra J.V.Duška, 25.IV. 1933 (25)
Cesta do Zlatodolu Roudný 1930, kinofilm (27)
Stavba československého kostela (Chrámu sboru božích bojovníků), kinofilm (34)
Zemský slet Jawistù, kinofilm (17)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1931 - Šibřinkový cirkus z Ameriky
pohřeb Kateřiny Šechtlové 3.8.1931, kinofilm (23)
pupa poprvé ve škoe, pro školu, ze školy, mimo školu, 1931, kinofilm (35)
Tábor, slavnost ve škole, 1931, kinofilm (9)
Tábor,stavba okresního úřadu, nyní archiv, 1931, kinofilm (5)
Neznámá událost se Sokoly a vojáky před Komerční bankou v Táboře, kinofilm (14)
Slet Župy Žižkovy, 1932, kinofilm (109)
Pohřeb na náměstí náměstí, 1932, kinofilm (7)
Sjezd holičů, 1932, kinofilm (63)
Antonín Čermák, starosta Chicaga v Táboře asi 1932, kinofilm (26)
Trh na Žiřkově náměstí v Táboře asi 1932, kinofilm (8)
Procházka po Soběslavi s Pupou (Josefem ©echtlem), 1932, kinofilm (23)
Rekonstrukce Jordánské hráze, 1932, kinofilm (8)
všesokolský slet v praze 1932, kinofilm (65)
Sokolská plovárna 1932, kinofilm (23)
Sokolská plovárna II, kinofilm (16)
Sokolská plovárna III 1932, kinofilm (41)
Selská jízda 1932 (123)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1932 - Na koloniální výstavě v Paříži
Oslava 50ti letého trvání Sokol, 1933, kinofilm (11)
svatba v chrámu církve československé husitské,farář Vrtiška, 1933, kinofilm (26)
Pohřeb Krajíce v Bechyni, 1933, kinofilm (32)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1933 - Karneval v Nize
Split po roce 1934, kinofilm (57)
Sokolská plovárna 1934, kinofilm (12)
Kardinál Karel Kašpar v Pelhřimově 4.9. 1934, kinofilm (188)
Zahrada Monsignora Vaňka 1934, Pelhřimov, kinofilm (49)
Vojsko v Pelhřimově 1934, kinofilm (32)
Oslavy 28. října 1934, kinofilm (34)
Oběd na zahradě, kinofilm (7)
Vojáci, koně a letadlo, kinofilm (29)
Novostavby v Táboře v 30. letech, 1934, kinofilm (36)
Procházka Táborem po roce 1934, kinofilm (39)
Procházka k Jordánu po roce 1934, kinofilm (22)
Kopáči u Jordána a Tábor po roce 1934, kinofilm (39)
Procházka se spolkem pro okrašlování Jistebnice, kinofilm (10)
Procházka se spolkem pro okrašlování Jistebnice II, kinofilm (54)
Procházka Miličínem a Olbramovicemi po roce 1934, kinofilm (64)
Procházka na hrad Choustník po roce 1934, kinofilm (34)
U moře na Lopudu, po roce 1934, kinofilm (32)
U moře na Dubrovníku, po roce 1934, kinofilm (60)
Výhled z Choustníku, kinofilm (12)
Vycpávání slamníků 48. pluku v Táboře po roce 1934, kinofilm (21)
Kroje na vsi, 1935 (22)
U moře na Lopudu, po roce 1935, kinofilm (32)
@Pacov a park, kinofilm
hudebníci se saxofonem a harmonikou, 1935, kinofilm (20)
Pohřeb Dr.Dohnala 15.8.1935 (31)
Bourání hejtmanství 1935 (19)
Náměstí v době stavby finančního úřadu 1935, kinofilm (17)
Stavba Švehlova vysokého mostu v Táboře 1935 (14)
Rytmika 26. dubna 1935, kinofilm (105)
Z Chýnova na Choustník po roce 1934, kinofilm (60)
Fotbal z Říma, sportovní akce na Vaclavském Náměstí, též Ferenc Futurista, po roce 1934, kinofilm (51)
Sokolský slet na Stadioně míru v Táboře s více než 1800 cvièenci, po roce 1934, kinofilm (38)
Loučení s 48/II plukem, 20.11.1934, kinofilm (38)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1934 - Pouť ve Lhotě
Selská jízda 1934 (115)
Slavnost před domem Alfonse Šťastného z Padařova po roce 1935, kinofilm (95)
Božena Šechtlová na trhu 1934, kinofilm (7)
Defilé 48. pluku, Tábor, 28 říjen asi 1934, kinofilm (24)
Vila presidenta Beneše v Sezimově ústí a neznámá událost před hospodářskou školou v Táboře 1935, kinofilm (39)
Autodílny škoda před rokem 1935, kinofilm (26)
Palackou ulicí na Křižíkovo náměstí po roce 1935 (18)
Výlet s Milenou a Cízlerovou, na Choustníku, po roce 1935, kinofilm (34)
Stavba garáře Lídy Šechtlové, po roce 1935, kinofilm (6)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1935 - Ahoj na Neděli
Sokolovna 1936, kinofilm (24)
Odhalení desky O. Nedbala, kinofilm (4)
Sokolové v Lucerně po roce 1936, kinofilm (26)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1936
Bruslení na Jordáně 1936, kinofilm (30)
U Šechtlů na Mikuláše 1936, kinofilm (19)
Loučení s 48/II plukem, 20.11.1936, kinofilm (36)
Olympijské hry v Berlíně 1936, kinofilm (204)
San Soussi 1936, kinofilm (32)
@Pohřeb Jana Vosečka
Drážďany 1936, kinofilm (62)
Panachyda za T. G. Masaryka, 1937, kinofilm (22)
Svatba hraběte Deyma po roce 1936, kinofilm (157)
U vody (7)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1937 - V záři barev a světel
Procházka okolo Bechyňské dráhy s Františkem Křižíkem 1937, kinofilm (36)
přejmenováni na dívčí školy královny alžběty na školy hany benešové 21.5. 1938, kinofilm (71)
stavba nemocnice na pražském předměstí (1938-1940), kinofilm (14)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1928
Všesokolský slet 1938 (69)
Hasiči u Jordána, kinofilm (12)
@Cvičení sokolů H. D. T.
Neznámá událost u přehrady, kinofilm (34)
Procházka od románského kostelu v Neustupově k zámečku tamtéž, kinofilm (23)
V neznámém kostele, kinofilm (9)
Ze života záložáků (12)
Den archiváře v neznámém archivu (5)
Odhalení pomníku obětem světové války u hasičské zbrojnice (2)
Událost 1 (14)
Slavnost rozvinutí praporu v Táboře (0)
Biřmování v čsl kostele na náměstí Mikuláše z Husi (11)
Sáňkování před veřejnými jatky, kinofilm (6)
Pohřeb učitelky angličtiny, Magersteinové, kinofilm (12)
Josef Šechtl fotografuje Marii Šechtlovou v průvodu na majáles, kinofilm (30)
Dovolená na Jadranu, možná Cirkvenice, kinofilm (45)
Dovolená na Jadranu, možná Cirkvenice II, kinofilm (35)
Dovolená na Jadranu, možná Cirkvenice III, kinofilm (21)
Dovolená na Jadranu, možná Cirkvenice IV, kinofilm (28)
Dovolená na Jadranu, možná Cirkvenice V, kinofilm (25)
Dovolená na Jadranu, možná Cirkvenice VI, kinofilm (31)
Dovolená na Jadranu, možná Cirkvenice VII, kinofilm (27)
Pohřeb u Žahourů ve mlýně, kinofilm (18)
Dláždění Křižíkova Náměstí, kinofilm (17)
Sumec na Náměstí (10)
Pohřeb Ing. Formánka, kinofilm (30)
Za přáteli na Harrachovku, kinofilm (34)
Neurčené skupiny na náměstí a u Kotnova, kinofilm (14)
Neurčené skupiny na nádraží, kinofilm (12)
Podzimní výlet, kinofilm (10)
Kumpáni u vína, kinofilm (13)
Vojáci na Křižíkově náměstí, kinofilm (4)
Pohřeb s Vojáky a starostou Soumarem na Křižíkově náměstí, kinofilm (23)
Výlet do neznámé vesnice s panem Horákem, kinofilm (48)
Pohřeb na vsi, kinofilm (11)
Malý Josef Šechtl fotografuje u Lužnice, kinofilm (30)

Okupace a osvobozeni

Táborem na počátku okupace, kinofilm (39)
Táborem v zimě za okupace, kinofilm (8)
Svadba Votýpková, kinofilm (22)
@Nový židovský hřbitov - hroby
Cvičení kuratoria Tábor, okupace, kinofilm (30)
Táborem podvečer za války (30)
Slavnost českomoravské církve 1944, kinofilm (snad k otevření Chrámu sboru božích bojovníků) (36)
Svatba Lískovce, 1942, kinofilm (19)
Zahradnictví u Kohoutů, 1942, kinofilm (28)
Otevírání sboru Chrámu sboru božích bojovníků (18)
Cetoraz, 1939, kinofilm (32)
Josef Šechtl hraje tenis v Čerských Budějovicích, po roce 1939, kinofilm (34)
Průvod z Křižíkova náměstí (4)
@Deutschr Haus (za okupace, dnes Masarykův dům)
Okupace (1939-1945) (11)
Z Křižíkova náměstí ke Komerční bance za 2. světové války (26)
@Divadelní představení táborského gymnázia Talisman, Carlo Goldoni, hraje Marie Šechtlová, 1943, kinofilm
@Mlékárenské družstvo Tábor, 1943, kinofilm
Osvobození (1945) (16)
Edvard Beneš 1945 (12)
Neznámí vojáci v autě (5)

Poválečné Československo

Sjezd vězňů č. 4 (32)
@Tenis v Táboře, 1946, kinofilm
Chýnov 1946, kinofilm (56)
Z Tábora do kostelů, kinofilm (32)
Výstava komunistických plakátů 1946, kinofilm (17)
Rybářské závody s Jiřím Mahenem kinofilm (20)
Kladení základního kamene ke stavbě telefonní ústředny 1947, kinofilm (30)
Shůze 1947, kinofilm (10)
stavba nemocnice - infekční pavilon na pražském předměstí 1947, kinofilm (12)
Jáchymov na kinofilmu z roku 1947 (225)
Slavnost Červeného kžíže na Křižíkově náměstí 1947, kinofilm (15)
Pohřeb Edvarda Beneše 1948 (204)
Pohřeb v Mladé Vožici (50)
První celostátní výstava fotografů z povolání v Brně, kinofilm (28)
Doležalův pohřeb, kinofilm (39)
Výlet va Horky,Hostinec, kinofilm (35)

ČSSR

Táborské kašny, kinofilm (17)
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1946 - Celý svět tančí
@Šibřinky v Táborské Sokolovně 1947 - V loutkovém divadle
1. máj 1948, kinofilm (84)
Zemědělci v Grandu se Stalinem, kinofilm (17)
Slavnost v Dražicích, republikáni, kinofilm (41)
Pohřeb, kinofilm (7)
Sokolská káňata, kinofilm (40)
Spousta sněhu, střední formát (14)
vichřice na sadech 1950, kinofilm (15)
Bulharsko1955 (9)
Stavba na hlavní třídě, 6x6cm (6)
Dům Karolín, 1950, kinofilm (21)
M. Hart, 1950, kinofilm (25)
Porodnice (modré stromy) (35)
@Stavba škol na Maredově vrchu
U modelky Oliny Herzánové na chalupě v Jižních Čechách (8)
Práce v zemědělství, 50.-60. léta (62)
@Výlovy
Pionýrský tábor (13)
Lidová škola umění 1962 (15)
Výtvarná Škola Vinohady (33)
Sázení brambor (7)
Výlov Bezdreva (4)
Jižní Čechy z helikoptéry, kolem roku 1965 (1237)
Skláři (25)
Kladaři (36)
Motocyklové závody v Táboře (53)
Fotografie do knihy Jižní Čechy (4)
Kempování u Hejtmana (7)
@Továrna ČZ-Strakonice
Svatba Marie Šechtlové a Jana Hubičky, 1976 (14)
Mládež na filmu 6x6 (23)
V Nemocnici (46)
SOŠV, Holarka (4)
kaprokachní kombinát (5)
sbírání brambor (1)
Ve škole (11)
1. máj, 60. léta (25)
Táborská Harfa (19)
U Kolotoče (10)
Školní výlet (17)
Jazz band v Grand Hotelu v Táboře (10)
Taneční (6)
Cyklokrosový závod Zlatá Svíčka v Táboře (3)
Na plovárně a u jezu (55)
U splavu (44)
Autokemping u Veceslí (20)
Jihočeské tažení, 1971 (16)
Táborské staré město z vysokozdvyžného vozíku (26)
Fotografování 1973 (5)
Jihočeské tažení, 1975 (11)
Zdeněk Sklenář a Vladimír Tesař u Šechtlů, 1976 (5)
Filmaři na kovosvitě (19)
Lidová škola umění (10)
Svazarm Karin Hroner (14)
Jihočeské tažení, 1977 (22)
USA - oslavy 200 let nezávislosti, 1976 (26)
Závody ve windsurfingu v Táboře (12)
Život v socializmu (49)
Oslavy prvního máje (4)
Listopad 1989 (27)
@Události
 

Archiv byl naposled obnoven 16.01. 2022 a obsahuje 34168 záznamů

Napište nám, víte-li nějaké informace o fotografiích, nebo máte-li zájem o reprodukce či jiné využití fotografií. Práva vlastní Marie Michaela Šechtlová. Správce fotobanky Jan Hubička.