Digitální archiv

Pražské předměstí

Š&V Digitální archiv Města a vesnice Tábor Pražské předměstí

Kasárna v Dukelské ulici, kinofilm (25)
Pražské předměstí, kinofilm (19)
Bezručova ulice, kinofilm (40)
Nová nemocnice (37)


architekt Theodor Petřík, kasárna pohled ze Sadů na Šilhana a Touskovu vilu kasárna kasárna
architekt Theodor Petřík, kasárna
1930
pohled ze Sadů na Šilhana a Touskovu vilukasárnakasárna
kasárna kasárna pumpa pumpa
kasárna
1932
kasárnapumpapumpa
u Družby děti u Družby u Družby
u Družbydětiu Družbyu Družby
před Družbou pumpa křižovatka Bezručova
před DružboupumpakřižovatkaBezručova
Bezručova malířka malířka Pražské sídliště
BezručovamalířkamalířkaPražské sídliště
Pražské sídliště sídliště Benzínová pumpa Benzina
Pražské sídlištěsídlištěBenzínová pumpaBenzina
kasárna kasárna kasárna kasárna
kasárnakasárnakasárnakasárna
Škola na Pražském předměstí 438. - U Šilhana a Pod ptákem škola hospodyňská architekt Theodor Petřík,kasárna
Škola na Pražském předměstí438. - U Šilhana a Pod ptákemškola hospodyňskáarchitekt Theodor Petřík,kasárna
1920
Stavba protiatomového krytu v místě židovského hřbitova kasárna kasárna Jihočeská energetika
Stavba protiatomového krytu v místě židovského hřbitovakasárnakasárnaJihočeská energetika
Procházka Táborem kolem nových staveb 30. let Procházka Táborem kolem nových staveb 30. let Procházka Táborem kolem nových staveb 30. let Procházka Táborem kolem nových staveb 30. let
Procházka Táborem kolem nových staveb 30. letProcházka Táborem kolem nových staveb 30. letProcházka Táborem kolem nových staveb 30. letProcházka Táborem kolem nových staveb 30. let
Procházka Táborem kolem nových staveb 30. let Procházka Táborem kolem nových staveb 30. let
Procházka Táborem kolem nových staveb 30. letProcházka Táborem kolem nových staveb 30. let
 

Archiv byl naposled obnoven 03.03. 2024 a obsahuje 34750 záznamů

Napište nám, víte-li nějaké informace o fotografiích, nebo máte-li zájem o reprodukce či jiné využití fotografií. Práva vlastní Marie Michaela Šechtlová. Správce fotobanky Jan Hubička.