Sokolská beseda 1911

Cyklus fotografií živých soch pro Sokolskou besedu 1911 z 3. expozice Muzea Šechtl a Voseček

Živá socha herecrví Živá socha hudby Živá socha hudby

Živá socha malířství Živá socha malířství Živá socha poezie

Živá socha poezie Živá socha Živá socha

Živá socha sochařství Živá socha sochařství Živá socha tance