Ženich s nevěstou v blatském kroji

Ručně kolorovaný diapositiv 8x8cm