Národní kroje

Mezi ušlechtilé výtvory umělecké schopnosti našeho venkovského lidu se řadí jistě na prvém místě a nejkrásnějším způsobem lidový kroj. Je to pohádka výrazné krásy, náš vlastní svéráz, na které, oko každého z nás i z dálné ciziny spočině s vnitřním zanícením a srdce tu rychleji zatepe vnitřním teplem zvýšeného národního sebevědomí

Co je v kroji milé krásy a dávných symbolů!

Jako je dnes ještě v některých krajích na Moravě a Slovensku, bývalo před osmdesáti lety také v Čechách. Všude hýřily jásavé barvy, z nichž převládala hlavně bílá a červená.

— Encyklopedie Česko-Slovenské mládaže, 1931

Ignác Šechtl vypracoval rozsáhlou studii Táborských a Blatských krojů, která je často reprodukována v literatuře o krojích (například i v citované encyklopedii), jelikož zachycuje kroje ještě před obnovením a zjednodušením výroby v době národního obrození. Najdete zde výběr z desek a pro srovnání i některé pozdější fotografie krojů vyráběných na zakázku během národního obrození.
Blatský kroj Blatský kroj Blatský kroj

Blatský kroj Blatský kroj Blatský kroj

Blatský kroj Blaťačky ve svátečních úborech Ženich s nevěstou v blatském kroji

Nevěsta v blatském kroji Táborský kozácký kroj Táborský kozácký kroj

Ženich s nevěstou v táborském kozáckém kroji Úprava vlasů nevěsty v táborském kozáckém kroji Dvojice v táborském kozáckém kroji

Táborský kozácký kroj Táborský kozácký kroj Pan Pánek v kroji

Pan Pánek v kroji Taneční úprava jihočeského kroje

Národní tance Národní tance Národní tance