Pan Setunský v sokolském kroji, počátek 20. století