Ignác Šechtl, Josef Jindřich Šechtl, Josef Šechtl and Marie Šechtlová: Mr. Setunský in sokol dress, turn of 20th century