Silážování slunečnic na Školním statku v Měšicích, 1928

Lokomobila (stacionární parní stroj) v pravé části fotografie pohání řezačku, která slunečnice vyfukuje do silážní jámy uvnitř budovy (kravínu a pícníku Školního statku v Měšicích).