Praktická výuka na Zemědělské škole v Táboře

Cyklus fotografií tak, jak je uveřejněn na 6. výstavě muzea Šechtl a Voseček uspořádané u příležitosti 140. výročí založení Zemědělské školy v Táboře
Sklizeň slunečnic na Školním statku v Měšicích, 1928 Sklizeň slunečnic na Školním statku v Měšicích, 1928 Silážování slunečnic na Školním statku v Měšicích, 1928

Setí jetele na statku Královské české akademie hospodářské, 1913 – 1915 Sázení brambor na školním statku Královské české akademie hospodářské, 1913 – 1919 Předseťová příprava půdy a setí, 1928

Hlavní brána Školního statku v Měšicích, po roce 1926 Zemědělské stroje na Školním statku v Táboře, 1928 Posuzování dobytka na Školním statku v Táboře, před r. 1926

Mlácení obilí na školním statku v Táboře, před rokem 1926 Zpracování lnu na školním statku v Táboře, před rokem 1926 Moření obilí v kádích na školním statku v Táboře, před rokem 1926

Výuka sázení stromků, 1928 Postřik stromků trakařovým postřikovačem, 1928 Praktická výuka sadovnictví, 1928

Agrochemické oddělení státní výzkumné stanice zemědělské, 20. léta 20. století Agrochemické oddělení státní výzkumné stanice zemědělské, 20. léta 20. století