Posuzování dobytka na Školním statku v Táboře, před r. 1926

Posuzování dobytka je maturitní otázkou i dnes.