Agrochemické oddělení státní výzkumné stanice zemědělské, 20. léta 20. století

Agrochemické oddělení od vedením Prof. Ing. Jindřicha Brodila (na fotografii úplně vzadu, vpravo od stolu) provádělo přibližně 10 – 15 pokusů za rok. Většina pokusů zkoušela nová hnojiva na jednotlivých plodinách. Jedná se o velmi technicky pozoruhodný snímek.