Sport a zábava

Na přelomu 19. a 20. století se v Táboře provozovaly téměř všechny tehdy běžné sporty. I když se např. na Jordáně v zimě r. 1912 konaly bruslařské závody, využívala veřejnost zamrzlou plochu převážně k bruslení "pro zábavu".

Pozor dítky!

Sotva, že hladina rybíka Jordána pokrýla se tenkou ledovou krou, odvažují se na ni dítky, rejdíce tu a sklouzajíce se. Minolou neděli viděti bylo na ledě několik hochů v poblíží sladovny, kteří se od jednoho konce ke druhému proházeli. Počínání to jest nejvýše života nebezpečné a žádáme v první řadě policii, aby Jordánu věnovala nyní větší bedlivost. Také bude dobře, když sami rodičové děti své varovati budou před následky, jaké v zápěti míti může vstoupení na tenký led a doma je zdrží.

— Týdeník Tábor, 1/1902

Kluziště na Jordáně.

V noci ze dne 21. na den 22. t. m. rozbil nějaký ničema zúmyslně lampu elektrického osvětlení, z kteréžto příčiny musely býti lampy obě odstraněny. Jest to bohužel smutný úkaz. Klub značným nákladem zřídí osvětlení a tu vyskytne se dareba, kterému to překáží a poškodí cizí majetek sám z toho nemaje nejmenšího prospěchu. Elektrické osvětlení z té příčiny se zastavuje, pokud neopatří se lampa jiná.

— Týdeník Tábor

Brusle připínej klidně, neboť ukvapení mstí se pak nepěkně. Známé dámě můžeš brusle připnouti, dáma však na tuto službu nečeká. Také neznámé dámě pomoz, vidíš-li, že její brusle uvádí jí v rozpaky a že není na blízku zřízence. Nebruslete v zimníku nebo v kožiše, dámy v pláštích, a vždy v čapce, nikoli v klobouku; páni ne v cylindru. Nezastavujte se uprostřed kluziště, abyste nepřekáželi a krasobruslařům nejezděte do cesty. Učíte-li se jezdit pomocí stolice, nekoukejte si na nohy, nýbrž před sebe na jízdní dráhu. Při kroužcích nezvedejte nohy do zadu, nevypadá to pěkně; jezdí-li pán s dámou v kroužcích, nesmí druh druha spustiti s očí, ve vzdalování a bížení záleží půvab toho cviku.

Dáma klaď větší váhu na klidné, pěkné bruslení, bež na všelijaké umělé kudrlinky. Dáma sama neukazuje příliš svého umění, aby neobracela na sebe obecné pozornosti, to slušno jen ve dvojicích a na nejvýše při veřejném závodě. Průvodu pána nepředstaveného dáma nepřijme, na kluzišti jako na plese.

Dbejte na kluzišti dětí a začátečníků, kteří také mají na ně právo.

Jezdí-li pán s dámou, nekouří. Ohořelého doutníku nebo cokoli jiného, ani sirky neházejte na led, je to nebezpečno pro bruslící. — Večerní bruslení, slavnosti kostymní na ledě a pod. nenavštěvuj dáma nikdy sama; při maškarách nechovej se příliš bujně!

— Jiří Guth, Společenský katechismus, 2-II