Fotografie města Tábora

Tyto Fotografie Ignáce Šechtla byly publikovány v kalendáři „Město Tábor 2002 – Ohlednutí za minulostí“. Děkujeme panu Ing. Kuncovi za zdigitalizovaní všech fotografií.

Spisovatelé kraje Táborského

Napsal František Dušan Zenkl

Chudý jest Táborský kraj! Chladné je podnebí jeho a tvrdá, skalnatá půda, již rolník vzdělává, a chudý proto i kraje našeho lid, ale miluji kraj ten, miluji lid, a zanícen, s básníkem krajem volám: „Přec jsou jen chudé Táborské ty kraje, však mám je rád až k smrti neskonale.“ A krásný je Táborský kraj! Krásné jsou jeho snivé lesy a háje, v nihž vesele zurčí bublaví potůčkové, krásné jsou jeho strmé stráně neb nivy, v nichž se vine Lužnice tok, že s jiným krajem básníkem nadšeně pěji:

„Tam tichou nad Lužnicí,
v tom kraji mileném,
tam chtěl bych věčně býti
s své lásky andělem.“

A slavný je Táborský kraj! V něm stála kolébka ušlechtilého myslitele Tomáše ze Štítného, v němž zříti jsou stopy Kostnického mučedníka Mistra Jan Husa, v něm Tábor, sídlo vítězného slepého reka Jana Žižky, sídlo hrdinných bojovníků husitských, před jichž cepy se třásla polovice Evropy, v něm četné rozvaliny hradů, v hlubokých ukryty lesích, výmluvné podávají nám zvěsti o slávě našeho kraje v dobách minulých, že, zíraje v kraj náš s básníkem volám:

„Stůj noho! Posvátná jsou místa, kdekoliv kráčíš!“

Miluji rodný kraj svůj z plného srdce a jemu také posvěcuji tuto práci, jíž líčím, jak rodní synové jeho i dcery, jak ti, již domovinou svojí zvolili kraj náš, se přičinili k rozkvětu literatury české, v níž a jíž žije náš národ.

Ovšem přiznávám, že nedostatečná jest tato má práce. Nedostatečné spojení se spisovateli českými, působiště mé literárního ruchu vzdálené, i slabé síly mé jeví mnohé nedostatky v mé práci, ale za jedno prosím, aby „sine ira et studio“ byla posuzována, a aby aspoň bylo uznáno: „Ut desint vires tamen laudanda ast voluntas.“

— Týdeník Tábor, 4/1902

Pohledy na Tábor

Zdejší fotograf. p. Ignác Schachtl zhotovil během léta řadu fotografických obrázků města Tábora, ukazujících nám celé město, jeho romantické položení a mnohé vynikající budovy, v nejpůvabnějším názoru. Obrázky tyto ve vizitkovém formátě tvoří celé album, sbírku rozkošných pohledů, v které každý občan táborský s potěchou vždy přebírati se bude.

Poukazujíce tímto na sbírku tu se stanoviska čisté krasochuti a práce umělecké, musíme upozorniti i na to, že obrázky ty, které i jednotlivé lze a lacino koupiti (viz dnešní o tom oznámění v tomto listu) hodí se výborně nyní každému táborskému, který své známé a příbuzné vhodným dárkem Mikulašským neb vánočním mile překvapiti zamýšlí.

— Český jih, č. 9, 30 listopadu 1877

Táborské baroko Technika a pokrok na počátku 20. století "Zmizelý" Tábor

Sport a zábava "Sdělit, poučit a pobavit" "Čas se nezastaví"

Historická zástavba Táborské kulturní centrum Křižíkova elektrárna

"Elinka" Rozvoj dopravy Táborská pohostinnost

Místo celozemských událostí "Hosté vítáni..." Historické jádro Tábora

Nejstarší umělá vodní nádrž Pro užitek i ozdobu Táborský "Klášterák"

Další z Táborských náměstí - "Klášterák" Děkanský kostel Táborské historické dominanty

Hlavní táborská křižovatka "Mezi starým a novým městem" Tábor a 1. světová válka

"Vše pro zdraví" Tábor mnoha tváří Lužnice a romantika

Údolí Lužnice Harrachova besídka V průběhu staletí

Západní strana Žižkova náměstí v Táboře "Náš zákazník - náš pán" Rozvoj táborského pivovarnictví

"Kde se pivo vaří, tam se dobře daří" Pod hradem "Je to nádhera"

"Nedobytné město" -- opevnění Tábora Dopravní "tepna" Tábora Stará Táborska radnice

Táborský "palác" C. K. Reálka Renesance v Táboře

Tradiční řemesla Táborští sokolové Společenský život v Táboře

Trh v centru města Táborští turisté Romantika "starého" Tábora

Voda a Tábor - spojité nádoby Tábor "výstavní" Místo setkání

Tábor a Jan Žižka z Trocnova Tábor "zemědělský"