Táborské historické dominanty

Na snímku z krajinské výstavy z r. 1902 je zachycen jihozápadní okraj historického jádra města. Mohutná novověká zástavba dokládá, že stavební expanzí táborského pivovary byly postiženy i části původního hradu. Z něho zůstala zachována jako nejstarší historická stavba ve městě pouze válcová věž, zvaná Kotnov, a k ní přiléhající Bechyňská brána jako součást bývalého městského opevnění.