Rozvoj táborského pivovarnictví

Budování ležáckých sklepů v Táborském pivovaře. Tehdejší reklama hlásala: "Pivovar právovárečného měšťanstva v Táboře doporučuje svoje piva osvědčené a stejně výborné jakosti v mírných cenách pánům hostinským do laskavé přízně".