Rozvoj táborského pivovarnictví

Budování ležáckých sklepů v Táborském pivovaře. Tehdejší reklama hlásala: "Pivovar právovárečného měšťanstva v Táboře doporučuje svoje piva osvědčené a stejně výborné jakosti v mírných cenách pánům hostinským do laskavé přízně".

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013