Táborští turisté

Klub českých turistů byl v Táboře ustaven 28. ledna 1893. Z jeho bohaté činnosti patřilo k nejnáročnějším budování stezky z Tábora do Příběnic, jež si vyžádalo rozsáhlé úpravy břehů Lužnice. Snímek dokumentuje romantiku výletů do civilizací zatím nedotčené přírody.