Voda a Tábor - spojité nádoby

Na východním obvodu Tábora byla na počátku 16. století postavena vodárenská věž. Jejím úkolem bylo čerpat vodu z Jordánu a dřevěným potrubím ji rozvádět do městských kašen.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013