Tábor "zemědělský"

V listopadu 1866 byla v Táboře otevřena zemská vyšší hospodářská (zemědělská) 3kola. Od roku 1900 se stala Královskou českou hospodářskou akademíí a po desetiletí si udrřela postavení nejvyššího českého zemědělského učiliště. Nová budova školy byla dokončena v r. 1903.

Domácí stránka | Galerie
<^ | >

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013