Fotografie z kalendáře pro rok 2005

Tábor – husitské město

Znak Tábora

V místech, kde stávalo původní přemyslovské Hradiště, založili husité r. 1420 opevněné město s biblickým názvem Tábor. Odtud pod vedením hejtmana Jana žižky z Trocnova a Prokopa Holého vedli své vítězné výpravy. Zrod táborské obce je spjat se jménem Jana Husa, velkého reformátora katolické církve. Po porážce husitů získal Tábor r. 1437 z rukou císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského privilegium, jež obci udělovalo statut královského města.

Od těch dob uplynulo v řece Lužnici hodně vody, avšak zachované zbytky rozsáhlého opevnění a malebná zákoutí Starého Města stále připomínají bohatou minulost na každém kroku. Dnes je historické jádro díky unikátnímu systému zástavby a množství zachovalých památek městskou památkovou rezervací. Krásný pohled je na fasády starých měšťanských domů, v jejichž výzdobě se harmonicky mísí stavební slohy – pozdní gotika s renesancí, barokem i rokokem. Pod většinou měšťanských domů, prakticky v celém středu města, byly na počátku 16. století vyhloubeny sklepy, které byly postupně propojeny, a vznikl tak spletitý labyrint chodeb, jejichž část je dnes vyhledávanou turistickou atrakcí.

Příjemnou procházku křivolakými uličkami Starého Města mohou návštěvníci zakončit výstupem na jedinou zachovalou věž původního hradu Kotnov, ze které se nabízí výhled nejen na historické jádro města, ale i na nedaleký barokní chrám v Klokotech – známé poutní místo.

V samotném centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, zvaná Jordán, která vznikla v době, kdy Kolumbus objevil Ameriku, r. 1492.

Již tradičně probíhá v polovině září mezinárodní festival – Táborská setkání. Rozmanitý program se každoroční inspiruje bohatou historií Tábora. Nenapodobitelnou atmosféru středověkého města podtrhuje pochodňový průvod městem a ohňostroj.

Město Tábor je dnes druhým největším jihočeským městem s 37 tisíci obyvateli a stalo se významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem regionu. Romantická táborská krajina rozprostírající se v povodí poklidné řeky Lužnice, která je častým cílem vodáků, patří díky velkému množství historických památek a svým přírodním krásám k nejnavštěvovanějším místům v naší republice.

Náměstí Mikuláše z Husi, konec 19. století Cukrárna na Žižkově náměstí, 20. léta Stolní společnost PFFF jede na pouť na vrtačkách 29. května 1927

Kotnov z Holečkových sadů, 1902 Pohled na Kotnov, začátek 20. století Stavba silnice pod Klokoty, kolem roku 1910

Císařské manévry na Křižíkově náměstí, 1913 Start motocyklů na závodech v Táboře, v roce 1926 Sraz automobilů a motocyklů na Žižkově náměstí - s kapelou, 1929

Auto před hotelem Nový, 1913 Pohled na Tábor od Čelkovic, po roce 1900 Na parkánech v Táboře, kolem roku 1900

Start automobilů na závodech v Táboře, 1928