Sraz automobilů a motocyklů na Žižkově náměstí - s kapelou, 1929

Z kalendáře "Tábor 2005" vydáném muzeem Šechtl a Voseček