Sraz automobilů a motocyklů na Žižkově náměstí - s kapelou, 1929

Z kalendáře "Tábor 2005" vydáném muzeem Šechtl a Voseček

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013