Březen: Interiér nové Spořitelny, 1929

Nová budova Spořitelny byla postavena na místě shořelého zbytku obecního dvora, na rohu Nádražní třídy a Rašínova náměstí u parčíku před budovou tehdejší Hospodářské akademie. Slavnostní otevření se konalo 31.10.1925 za účasti nejvyšších finančních kruhů. Ve vestibulu spořitelny stávala „Socha spořivosti“, dívka držící včelí úl, dílo Jana Vítězslava Duška, která byla součástí expozice Spořitelny na Jihočeské výstavě v roce 1929 a po jejím skončení sem přenesena.