Duben: Pohled na Tábor přes Jordán, 1903

Kolem Jordánu v roce 1903 nevedla ještě žádná nábřežní cesta, neexistovala zde Botanická zahrada a zahradní parcely domků končily až na břehu u vody. Za městskou elektrárnou v ulici Dobrovského a pod ulicí Kamarýtovou se na břehu Jordánu nacházela parní pila stavitele Emila Kliera, který se podílel na budování prvních domů na Novém městě. V roce 1906 pilu odkoupilo město Tábor a po jejím přemístění do Průmyslové čtvrti zde byly postaveny domy tabákové továrny.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013