Červenec: Čelkovické lázně na levém břehu Lužine, kolem roku 1900

ázně v Čelkovicích, původně Celkovické, byly díky pramenům známy již roku 1268 a patřily k  nejstarším v Čechách. Budovu postavila táborská obec z podnětu krajského lékaře Josefa Hynka Mičky na základě jeho spisu z roku 1732. K přestavbě do podoby na fotografii došlo koncem 19. století a ještě počátkem 20. století bylo sirnato-železité vřídlo využíváno k léčení. Dnes, po další přestavbě, má nový „Hotel Lázně“ léčebnou tradici už jen v názvu.