Červen: Živnův dům na jižní straně Žižkova náměstí, před rokem 1900

Dům Ottona Živny, později Langův dům, je znám tím, že zde roku 1613 bydlel Jindřich Matyáš hrabě z Thurnu, vůdce českého povstání v letech 1618 -1620. V roce 1850 zakoupila dům obec Táborská a zřídila zde kasárna pro městskou vojenskou posádku. Po delší době opuštěnosti je zde nyní, po náročné přestavbě interiérů, moderní hotel Nautilus.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013