Únor: Červený altánek v Holečkových sadech, 1926–1929

Prostřední promenádní cestou v Holečkových, dříve Městských sadech, bychom došli ke dřevěnému, dnes již neexistujícímu, altánku nazývanému Červený. Tvořil protiváhu altánku Bílému s dórskými sloupy, který stojí v ohybu horní promenádní cesty.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013