Březen: Pohled na Staré Město z náměstí Mikuláše z Husi, 1922–1928

Pohled z Masarykova náměstí, dnes Mikuláše z Husi, přes kašnu do Křížkovy ulice a na Děkanský chrám Proměnění Páně na hoře Tábor. Na náměstí stál od roku 1666 klášter řádu řeholních kanovníků, Augustiniánů a kostela narození Panny Marie.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013