Březen: Pohled na Staré Město z náměstí Mikuláše z Husi, 1922–1928

Pohled z Masarykova náměstí, dnes Mikuláše z Husi, přes kašnu do Křížkovy ulice a na Děkanský chrám Proměnění Páně na hoře Tábor. Na náměstí stál od roku 1666 klášter řádu řeholních kanovníků, Augustiniánů a kostela narození Panny Marie.