Červenec: Pražská ulice, 1900

Původně Novobranská. Vycházela ze Žižkova náměstí směrem k Pražské bráně, která byla zbourána v roce 1884. V domě vlevo čp. 211 měl obchod jeho majitel Antonín V. Vojta. Naproti pekař Karel Keclík prodával chleba, pečivo a mouku ze strojního mlýna Bohdana Brdlíka.