Srpen: Pohled z domu čp. 140 v Koželužské ulici, 1925–1930

Gotick-renezanční klenba dolní síně v domě čp. 140 v Koželužské ulici má charakter mázhauzu, což jsou velké síně gotických a renezančních domů. Z nich vedly vstupy do jednotlivých místností a šlo i o prostor komunikační, pracovní a obchodní.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013